Еколого-освітня діяльність.

Парк забезпечує організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості га залучення його до збереження природної спадщини,

Основні завдання еколого-освітньої роботи Парку визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Парком. Для їх реалізації створюється підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої діяльності, інформування та налагодження зв'язків з громадськістю.

Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.

Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

- популяризації екологічних знань;

- впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;

- прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;

- організації проведення екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;

- формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;

- здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.

Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється Парком через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції тощо.

            Щорічно проводяться наступні заходи:

1.      З метою популяризації парку та природоохоронного руху в регіоні проводяться такі екоосвітні заходи: “Природно-заповідний фонд України” до Всесвітнього дня заповідників та національних природних парків, “Біорізноманіття НПП “Бузький Гард” до Міжнародного дня збереження біологічного різноманіття. Також постійно готується та надається інформація про діяльність парку до ЗМІ, розробляється та видається “Вісник НПП “Бузький Гард” та різні поліграфічні матеріали (листівки, календарики, плакати), які розповсюджуються в регіоні (школи, сільські та міські ради, дитячі садочки тощо).

2.      Однією з особливостей даного регіону є багата історична спадщина. На його території виявлено сліди палеоліту, мезоліту, неоліту, мідного та залізного віків, епохи бронзи, черняхівської та трипільської культур, залишки поселень кіммерійців, сарматів, ольвіополітів, скіфів, римлян та слов`ян. Та найбільш цікавим історичним фактом є те, що саме тут існували останні уламки української державності до кінця 18 ст.  Тому для ознайомлення місцевого населення і гостей Парку з історією краю, відродження традицій та обрядів проводиться “Свято козацької слави” до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, а також свято “Івана Купала”, яке співпадає з днем працівника природно-заповідної справи.

3.      Для виховання у населення дбайливого ставлення до оточуючого середовища та любові до рідного краю проводяться наступні екоосвітні заходи: “Друге життя побутовим відходам”, “Споживаймо енергію розумно”, “Вода для життя”, Збережемо джерела та малі річки України”. Також кожного року перед початком туристичного сезону розробляються та друкуються листівки з правилами поводження на території парку та закликами до гуманного ставлення до природи.

4.    Через незнання унікальності природи рідного краю люди в кращому випадку - не звертають увагу на її красу, а в гіршому - навіть нівечать її. Для запобігання цього, ознайомлення населення та відвідувачів з флорою та фауною регіону, а особливо рідкісними видами проводять наступні екоосвітні заходи: “Первоцвіти - посмішка весни”, “Всесвітній день дикої природи”, “Збережемо фауну” до Всесвітнього дня захисту тварин тощо.

 

 

Посилання